မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲ

ပြိုင်ပွဲဝင်အဆင့်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုထားသော ဘာသာရပ်များ

(က)   ပြိုင်ပွဲဝင်အဆင့်များ

          (၁)    ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့်

          (၂)    ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့်

          (၃)    အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်

          (၄)    အခြေခံပညာ(အသက် ၁၅ နှစ်ပြည့်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း)အဆင့်

          (၅)    အခြေခံပညာ(အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်း)အဆင့်

          (၆)    အခြေခံပညာ(အသက် ၅ နှစ်ပြည့်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း) အဆင့်

( ခ )   ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုထားသော ဘာသာရပ်များ        

          (၁)   အဆိုပြိုင်ပွဲ (အမျိုးသား)၊ (အမျိုးသမီး)

                  (ကက)  မဟာဂီတ

                  ( ခ ခ )   ခေတ်ဟောင်း / ကာလပေါ်

                  ( ဂ ဂ )   ခေတ်အကြိုက်တေးသီချင်းပြိုင်ပွဲ

                             (-)  ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                             (-)  အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                             (-)  ယခင်နှစ်များနည်းတူ အခြေခံပညာအဆင့် အသက်(၁၅ နှစ်ပြည့်မှ ၂၀ နှစ် အတွင်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) အဆင့်ကို ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုပါ)။